Tìm kế hoạch phù hợp cho cửa hàng của bạn
(Thị trường nước ngoài)

* Đối với hình thức vận chuyển ePacket, chi phí đã bao gồm trong Base Cost

Product

Class

Base cost

Shipping surcharge

Shunfeng

Shunfeng express

Yunexpress

Usps

DHL

Fedex

Jacket 3D

SILVER

31

1

0

1,5

0

14,5

14,5

GOLD

30,5

1

0

1,5

0

14,5

14,5

PLATINUM

29,5

1

0

1,5

0

14,5

14,5

Jacket 3D

SILVER

31

1

0

1,5

0

14,5

14,5

GOLD

30,5

1

0

1,5

0

14,5

14,5

PLATINUM

29,5

1

0

1,5

0

14,5

14,5

Jacket 3D

SILVER

31

1

0

1,5

0

14,5

14,5

GOLD

30,5

1

0

1,5

0

14,5

14,5

PLATINUM

29,5

1

0

1,5

0

14,5

14,5

Jacket 3D

SILVER

31

1

0

1,5

0

14,5

14,5

GOLD

30,5

1

0

1,5

0

14,5

14,5

PLATINUM

29,5

1

0

1,5

0

14,5

14,5

Jacket 3D

SILVER

31

1

0

1,5

0

14,5

14,5

GOLD

30,5

1

0

1,5

0

14,5

14,5

PLATINUM

29,5

1

0

1,5

0

14,5

14,5