Junior Marketing Executive – SEO

Công việc chính: Nghiên cứu từ khóa, viết bài chuẩn SEO, lập báo cáo về hoạt động SEO Tối ưu SEO Onpage, UI/UX Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch Offpage, Link vuilding, Interal links Thực hiện Audit Website định kỳ theo tháng/quý Triển khai Entity Website Phối hợp với các bộ phận […]

Tuyển dụng vị trí: Senior Marketing Executive – SEO

Công việc chính: Nghiên cứu từ khóa, viết bài chuẩn SEO, lập báo cáo về hoạt động SEO Tối ưu SEO Onpage, UI/UX Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch Offpage, Link vuilding, Interal links Thực hiện Audit Website định kỳ theo tháng/quý Triển khai Entity Website Phối hợp với các bộ phận […]

Tuyển dụng vị trí: Junior Marketing Executive – Tiktok Ads

Công việc chính: Tìm hiểu khách hàng và phân tích nhu cầu của thị trường Triển khai các hoạt động quảng cáo Tiktok Tối ưu các sản phẩm, chiến dịch quảng cáo Tiktok Phối hợp với các bộ phận khác để đạt được mục tiêu kinh doanh Thực hiện các công việc được phân công […]

Tuyển dụng vị trí: Junior Marketing Executive – Google Ads

Công việc chính: Tìm hiểu khách hàng và phân tích nhu cầu của thị trường Triển khai các hoạt động quảng cáo Google Tối ưu các sản phẩm, chiến dịch quảng cáo Google Phối hợp với các bộ phận khác để đạt được mục tiêu kinh doanh Thực hiện các công việc được phân công […]

Tuyển dụng vị trí: Leader Marketing

Công việc chính: Quản lý, vận hành và chịu trách nhiệm các hoạt động Team Digital Marketing Nghiên cứu thị trường, khách hàng, nguồn lực. Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phát triển cho Team Digital marketing theo tháng, quý, năm Tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các kế hoạch, dự […]

Tuyển dụng vị trí: Idea – Research and Development

Công việc chính: Tìm kiếm, nghiên cứu và đánh giá thị trường tiềm năng của POD, Dropshipping Nghiên cứu, đề xuất phát triển sản phẩm mới cho các sản phẩm POD, Dropshipping theo từng chiến dịch Kết hợp với bộ phận bán hàng để tối ưu sản phẩm bán hàng Lên ý tưởng thiết kế […]