Tuyển dụng vị trí: Senior Marketing Executive – SEO

Công việc chính: Nghiên cứu từ khóa, viết bài chuẩn SEO, lập báo cáo về hoạt động SEO Tối ưu SEO Onpage, UI/UX Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch Offpage, Link vuilding, Interal links Thực hiện Audit Website định kỳ theo tháng/quý Triển khai Entity Website Phối hợp với các bộ phận […]